Вести Платформа

НЕ ПОСТОЈАТ ЗАПИСИ Повеќе


31.10.2017

Органско производство

Платформа за регионална рурална акција (ПРРА), претставува механизам за поддршка на оддржлив економски равој во Североисточниот плански регион, воспоставена врз основ на Закон за меѓуопштинска соработка. Развојот на платформата за развој на руралната економија во регионот е потреба која има за цел да ги опфати и вмрежи силно поврзаните области (земјоделство, туризам, трговија, производтво), кои се во исто време независни и мулти-секторски. На ден 29 септеври (петок) 2017г., во 12;00ч, во Ресторан “Грација” Куманово, се оддржа настан “ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИНЦИПИ, КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА”, каде посебно се стави акцент на ПРИДОБИВКИ И ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО.

Повеќе

10.03.2017

platforma

platfpr,a

Повеќе